Indicator: 

  • aantal gevestigde bedrijven binnen het Meerjarenplan BOM afgesproken specifieke doelgroepen
  • aantal nieuwe arbeidsplaatsenToelichting

G

Kwaliteit