Indicator

2021

2022

2023

2024

Voortgang uitvoering

Aantal provinciaal gecofinancierde projecten

Aantal grote gebiedsopgaven dat is gestart (cumulatief)*

 

30

 

40

 

50

 

*

*

 Toelichting

G

Kwaliteit