Indicator

2021

 

2022

2023

2024

In uitvoering genomen ha bosuitbreiding (cumulatief)

500

1.500

2.500

3.500Toelichting

G

Kwaliteit

In het Bestuursakkoord is opgenomen om in deze bestuursperiode een begin te maken met de aanplant van 2.500 ha bos.