Indicator

 Opgave 2012 t/m 2027 2021

 

2022

2023

2024

2025 t/m 2027

Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel natuurbeheer (cumulatief)

90.200

82.500

83.000

84.000

85.500

90.200Toelichting

O

Kwaliteit

De geplande cumulatieve realisatie van 83.000 ha wordt niet gehaald in 2021. Omdat er minder hectares zijn ingericht in voorgaande jaren is er ook minder beheer subsidie aangevraagd voor 2021. De bovenstaande planning is hierop aangepast door de streefwaarde in 2021 aan te passen van 83.000 naar 82.500 hectares en de meerjarige planning in lijn te brengen met de verwachte groei van inrichting.