Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2020
2021 2022 2023
Hectares gerealiseerde waterberging (cumulatief) 135 ha 412 ha (*) (**) (**)

(*) Naast de genoemde prestaties in de tabel zijn er nog ca 173 ha in voorbereiding/uitvoering. Deze zijn gereed na 2021.
(**) Voor de periode 2022-2027 worden in de eerste helft van 2021 nog concrete uitvoeringsafspraken gemaakt met de waterschappen.Toelichting

G

Kwaliteit