Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

Hierbij hebben we aandacht voor de in Brabant vrijkomende afvalstromen.

Indicator: afgerond in 2020Toelichting

G

Kwaliteit