Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

Indicator: Het energielabel van de provinciale bedrijfshuisvesting is minimaal label C en waar mogelijk
label A geworden in 2023.Toelichting

G

Kwaliteit