Kwaliteit (indicator)

R

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Hectares binnen natte natuurparel waarin maatregelen zijn getroffen (cumulatief)

125 ha

374 ha (*)

(**)

(**)

Hectares buiten natte natuurparel waar maatregelen zijn getroffen, inclusief bodemverbeteringsmaatregelen (cumulatief)

500 ha

2.000 ha

5.000 ha

10.000 ha

(*) Naast de genoemde prestaties in de tabel zijn er nog ca 3.946 ha in voorbereiding/uitvoering. Deze zijn gereed na 2021.
(**) Voor de periode 2022-2027 worden in de eerste helft van 2021 nog concrete uitvoeringsafspraken gemaakt met de waterschappen.Toelichting

R

Kwaliteit

Door de complexiteit van de gebiedsprocessen en de moeizame grondverwerving loopt de realisatie achter en zullen de prestaties voor 2021 niet geheel gerealiseerd worden. Tegelijkertijd zijn er wel meer projecten in voorbereiding genomen. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben we de geplande prestaties voor de jaren 2020 en 2021 geactualiseerd. Met de waterschappen werken we nu aan een nieuwe set samenwerkingsafspraken, waarin we vastleggen om ons maximaal in te spannen om de doelen van 2027 te halen.