Kwaliteit (indicator)

R

Omschrijving (toelichting)

Indicator: Uitgereikte Agrofoodpluimen (aantal:9)Toelichting

R

Kwaliteit

Het aantal Agrofoodpluimen is verlaagd van 9 naar 3 omdat vanwege de Coronacrisis geen bijeenkomsten mogelijk zijn om de Agrofoodpluimen uit te reiken.