Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Gerealiseerde ha (cumulatief)

1.000

2.000

3.000

4.000

 Toelichting

G

Kwaliteit