Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Aantal uitgevoerde maatregelen (cumulatief)

200

400

pm1

pm1

pm1: afhankelijk van de invulling van de 2e fase N2000-herstelmaatregelenToelichting

G

Kwaliteit