Kwaliteit (indicator)

O

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2020
2021 2022 2023

Voortgang rivierverruimingsprojecten

(MIRT fase)

* Lob van Gennep

* Alem

* Meanderende Maas

* Oeffelt

* Verlengen brug Veerweg Alphen

       

  

Verkenning

Verkenning

Planstudie

Planstudie

Uitvoering

 

 

Verkenning

 

Planstudie

Planstudie

Uitvoering

 

 

 

Planstudie

 

Uitvoering

Planstudie

 

 

 

Planstudie

 

Uitvoering

Planstudie/Uitvoering

 

 Toelichting

O

Kwaliteit

Verkenning Alem kan niet worden gestart vanwege onvoldoende zicht op financiering voor de lagere bijdrage voor 'vermeden kosten dijkversterking' uit HWBP. Deze maatregel zal worden afgewogen in het Integraal Riviermanagement overleg. De bijdrage die de provincie heeft toegezegd blijft in afwachting van de uitkomst (2022) gereserveerd staan. Project Oeffelt is vertraagd door personele wisselingen. De overige projecten liggen op schema.