Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

Indicator

2020

2021

2022

2023

Kilometer te herstellen regionale keringen per waterschap (cumulatief)
Waterschap Brabantse Delta

Waterschap De Dommel

 

5,3

5,8 

 

10,6

 

15,9

 

 

21,4

 

 Toelichting

G

Kwaliteit