Kwaliteit (indicator)

OToelichting

O

Kwaliteit

Op dit moment(peildatum juli 2020) ligt de afwikkeling van subsidies op 94,4%. De verwachting is dat de 95% indicator wordt gehaald.