Kwaliteit (indicator)

O

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Verkenning hotspots Brabant

 

1

 

 Toelichting

O

Kwaliteit

De ingangsdatum van de omgevingswet is opgeschoven naar 1-1-2022. Dit geeft ons meer tijd om te onderzoeken welke informatiebehoefte er is in het kader van de gebiedsgerichte aanpak die we als provincie voorstaan. Daarnaast worden komende tijd landelijk in het kader van het Schone Lucht Akkoord criteria voor definiëring van hoog blootgestelde gebieden ontwikkeld. Hiermee kunnen we rekening houden bij onze verkenning. In de tussentijd starten we met het in kaart brengen van databronnen en stellen we een onderzoeksvoorstel op. Dit leidt er toe dat de verkenning hotspots Brabant wordt opgeleverd in 2021.