Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

Indicator: Veehouders die gebruik maken van ondersteunende maatregelen (aantal 200)Toelichting

G

Kwaliteit