Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

 • We stimuleren de ontwikkeling van slimme mobiliteitsoplossingen op het gebied van
  personenvervoer en logistiek. In 2023 zijn 20 oplossingen getest, waarvan 10 ook succesvol
  verder in de praktijk zijn gebracht.
 • We stimuleren het gebruik van slimme mobiliteitsoplossingen op het gebied van personenvervoer.
  Dit is te zien in een jaarlijkse toename ten opzichte van de nulmeting in 2020. De toename heeft
  zowel betrekking op voertuigen als op de ondersteuning van de rijtaak van reizigers.
 • We stimuleren het gebruik van slimme mobiliteitsoplossingen op het gebied van logistiek. Dit is te
  zien in een jaarlijkse toename ten opzichte van de nulmeting in 2020. De toename heeft betrekking
  op het aantal logistieke bedrijven dat voor het plannen van ritten gebruik maakt van realtime datainzichten
  voor het vrachtverkeer.
 • We stimuleren de grootschalige toepassing van slimme mobiliteitsoplossingen die gericht zijn op het
  persoonlijk informeren van reizigers over hun reis. In 2023 hebben we in Brabant
  6 mobiliteitsoplossingen werkzaam die reizigers persoonlijk informeren.

Naar aanleiding van de uitwerking Krachtenbundeling Smart Mobility wordt indicatoren uit het monitoringsplan opgenomen in de provinciale begroting.Toelichting

G

Kwaliteit