Kwaliteit (indicator)

O

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Inrichtingsmaatregelen Kaderrichtlijn water door waterschappen (cumulatief)

Beek- en kreekherstel

Vispassages

 

 

38 km

34 stuks

 

 

115  km (*)

102 stuks

 

 

(**)

 

 

(**)

(*) Naast de genoemde prestaties in de tabel zijn er nog 110 km beek- en kreekherstel en 39 vispassages in voorbereiding/uitvoering. Deze zijn gereed na 2021.
(**) Voor de periode 2022-2027 worden in de eerste helft van 2021 nog concrete uitvoeringsafspraken gemaakt met de waterschappen.Toelichting

O

Kwaliteit

Door de complexiteit van de gebiedsprocessen en de moeizame grondverwerving loopt de realisatie achter en zullen de prestaties voor 2020 niet geheel gerealiseerd worden. Tegelijkertijd zijn er wel meer projecten in voorbereiding genomen. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben we de geplande prestaties voor de jaren 2020 en 2021 geactualiseerd. Met de waterschappen werken we nu aan een nieuwe set samenwerkingsafspraken, waarin we vastleggen om ons maximaal in te spannen om de doelen van 2027 te halen.