Kwaliteit (indicator)

O

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2019

2020

2021

2022

2023

2024 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

9.600

4.122

4.450

5.000

6.000

7.000

9.600Toelichting

O

Kwaliteit

Op 8 januari 2020 zijn overeenkomsten over (versnelling) realisatie NNB getekend met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Inmiddels hebben de zes manifestpartners een start gemaakt met het uitvoeren van de gemaakte afspraken in het kader van de Meerjarenaanpak NNB. Ook met andere partners zijn we hierover in gesprek. In april 2020 hebben wij de eerste voortgangsgesprekken gevoerd. Partners zijn gestart met gesprekken met grondeigenaren en met het opstellen van plannen van aanpak, wanneer meer partijen betrokken zijn. Resultaten in de zin van extra verworven hectares vragen meer tijd.