Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

• Afspraken in BO MIRT over Toekomstbeeld OV 2040.
• Afspraken in BO MIRT over verbeteren OV Breda-Utrecht.
• Afspraken met regio over ontwikkelagenda HOV / Bravo Direct.
• Realisatie Maaslijn (uitvoering door het Rijk): oplevering in 2024.Toelichting

G

Kwaliteit