Kwaliteit (indicator)

O

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Aantal deelnemers aan bijeenkomsten kennisoverdracht

100

100

100

100Toelichting

O

Kwaliteit

Door de Corona-maatregelen zijn minder fysieke bijeenkomsten mogelijk en worden hierdoor minder agrariërs bereikt. We onderzoeken alternatieven om de kennisoverdracht toch verder vorm te geven.