Kwaliteit (indicator)

-Toelichting

--

Kwaliteit

In het bestuursakkoord is ervoor gekozen het opstellen van een integrale aanpak blijfklimaat niet verder door te zetten. We ronden de gebiedsanalyse naar West-Brabant West dit najaar af. De kennis die we hiermee opdoen laten we niet onbenut en is van waarde voor andere provinciale programma's.