Kwaliteit (indicator)

-

Omschrijving (toelichting)

Verplichte indicator: De opkomstcijfers in Noord-Brabant van verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden, weergeven in % kiezers/stemgerechtigden

N.v.t. In 2020 zijn er geen verkiezingen. 

 

 Toelichting

--

Kwaliteit