Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

• We vernieuwen (stedelijke) knooppunten en maken ze aantrekkelijker om er te reizen, te verblijven en zich te vestigen: afspraken in BO MIRT over EIK XL en Spoorzone 's-Hertogenbosch.
• We sluiten in deze bestuursperiode mobiliteitsdeals met Breda, Eindhoven en Meierijstad.
• In het kader van de leefbaarheid en veiligheid van het goederenvervoer per spoor zetten we stevig in op afspraken met het Rijk over het basisnet en saneren overwegen.
• We onderzoeken de behoefte aan én mogelijkheden voor minimaal 3 komomleidingen in Brabant.Toelichting

G

Kwaliteit