Kwaliteit (indicator)

OToelichting

O

Kwaliteit

Als gevolg van het nieuwe bestuursakkoord ’20-’23 Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ wordt er geen aparte visie Cultuur opgesteld, maar wordt dit onderdeel van het te ontwikkelen Kader Vrijetijd, Cultuur en Sport. Dit kader wordt naar verwachting begin 2021 voorgelegd ter besluitvorming aan PS.