Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 

Prestaties/maatregelen

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Ondernemers en burgers die investeren in hun groene leefomgeving

Aantal uitgevoerde maatregelen/initiatieven

70

70

70

pm

pm: afhankelijk van de invulling van het natuur- en landschapsbeleid in vervolg op Brabant Uitnodigend GroenToelichting

G

Kwaliteit