Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Gerealiseerde hectare via de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader en de subsidieregeling voor de aanleg van landschapselementen en het herstel van cultuurhistorische landschapselementen

15

15

15

15

Beheerde hectare via de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

450

450

450

450Toelichting

G

Kwaliteit