Kwaliteit (indicator)

-Toelichting

--

Kwaliteit

Door de ondertekening van het schone lucht akkoord (SLA) is dit feitelijk al gerealiseerd. Praktisch gezien betekent dit dat bij nieuwe ontwikkelingen de doelstelling uit het schone lucht akkoord wordt betrokken. De onderwerpen uit het SLA vormen het afwegingskader.