Kwaliteit (indicator)

OToelichting

O

Kwaliteit

Het behalen en/of realiseren van deze doelstelling is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en daarmee het wel/niet doorgaan van buitenlandse reizen in het kader van investeringsbevordering.