Kwaliteit (indicator)

O



Toelichting

O

Kwaliteit

Het behalen en/of realiseren van deze doelstelling is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en daarmee het wel/niet doorgaan van handelsreizen.