Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 • Aantal leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs dat bereikt is met bewustwordingsacties via het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) en Totally Traffic (TT):

aantal leerlingen 2020 2021 2022 2023
norm 205.000 207.500 209.500 211.000
  • Een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) is vastgesteld in 2020.Toelichting

G

Kwaliteit