Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

Indicator: 100% van de verzoeken van gemeenten om samen op aantal ondersteunde procedures te trekken zijn gehonoreerd.Toelichting

G

Kwaliteit