Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 

Prestaties/maatregelen

Indicator

2020

2021

2022

2023

De vergunningverlening voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de Wet dwangsom

0

0

0

0

 

Er komt geen Lex silencio positivo voor

0

0

0

0

 

Beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld – norm 90%

90%

90%

90%

90%

Toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitseisen

Handhavingsbeschikkingen blijven in stand na gerechtelijke toetsing

90%

 

90%

90%

90%

 

Mate van spontane naleving (na eerste controles)

60%

60%

60%

60%Toelichting

G

Kwaliteit

Uit de evaluatie van de Handhavingskoers in 2017 blijkt dat de naleving aan de hand van deze indicator niet goed kan worden gemeten. We weten namelijk niet of het niet behalen van de streefwaarde komt door een slechtere naleving dan wel door het beter risicogericht toezicht houden (vaker controleren waar iets aan de hand is en minder vaak waar geen noemenswaardige problemen zijn te verwachten). PS is beloofd dat we de naleving anders gaan vaststellen. De discussie daarover met de diensten zit in een impasse. We hebben weliswaar met elkaar een representatievere nalevingsindicator ontwikkeld, maar de diensten willen en kunnen op dit moment niet de benodigde gegevens in het toezicht verzamelen om aan de hand van deze nieuwe indicator representatieve nalevingscijfers te rapporteren.
Noodgedwongen hanteren we nog altijd de oude nalevingsindicator. Door de lat op 60% te leggen houden we rekening met het effect van risicogerichte benadering.