Kwaliteit (indicator)

OToelichting

O

Kwaliteit

Het behalen en/of realiseren van deze doelstelling is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en de daarmee verband houdende richtlijnen rondom internationale reizen en evenementen.