Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

In uitvoering genomen ha bosuitbreiding (cumulatief)

0

500

1.500

2.500Toelichting

G

Kwaliteit