Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Voortgang beleidsmatige implementatie

Definitief uitvoeringprogramma (2022-2027)

Stresstest provincie

Stresstest gemeenten

Dialogen gemeenten

 

 

1

62

30

 

1

 

 

62

 

 

 

1

 Toelichting

G

Kwaliteit