Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Aantal resterende woningen met een geluidsbelasting > 60 dB met een onbekend  binnenniveau of een binnenniveau > 36 dB)

5.400

5.000

4.600

4.200Toelichting

G

Kwaliteit