Kwaliteit (indicator)

O

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel natuurbeheer (cumulatief)

81.800

83.000

84.200

85.400Toelichting

O

Kwaliteit

De planning voor de hectares voor beheersubsidie is aangepast voor 2020 en ook voor de komende jaren. Er is voor minder hectares beheersubsidie aangevraagd voor beheerjaar 2020. De verwerving loopt minder snel en percelen moeten na verwerving eerst ingericht worden voordat beheersubsidie aangevraagd kan worden.