Kwaliteit (indicator)

G

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel agrarisch natuurbeheer (cumulatief)

3.740

3.674

3.674

3.082Toelichting

G

Kwaliteit