Bedrijfsvoering

Algemene voortgang

Terug naar navigatie - Algemene voortgang

Bedrijfsvoering werkt aan een toekomstbestendige organisatie. Om de uitvoering van de perspectiefnota te realiseren binnen deze complexe arbeidsmarkt, presenteren we ons als aantrekkelijk werkgever en besteden we extra aandacht aan onze arbeidsmarktcommunicatie. Het terugbrengen van ziekteverzuim krijgt onze bijzondere aandacht. In een moderne organisatie werken we cloud-based en datagedreven. We ondersteunen de inhoudelijke programma`s met datatechnologie. Voor het ‘werken met informatie’ in dit digitale tijdperk zorgen we er voor dat informatieadvisering, informatiebeheer en Woo samen acties uitvoeren om te beschikken over actuele en betrouwbare informatie. De start van advocaten in loondienst draagt eraan bij dat onze juridische kwaliteit verder toeneemt.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • De huidige economische situatie en ontwikkelingen in de wereld hebben tot gevolg dat we te maken hebben met prijsstijgingen (bijvoorbeeld ten aanzien van energie) en er is sprake van een krappe arbeidsmarkt, wat leidt tot hogere kosten inhuurkosten binnen bijv. ICT.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Bedrijfsvoering Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 186.026 -1.902 184.124
Baten 186.026 -1.902 184.124
Saldo baten en lasten - - -