Omschrijving (toelichting)

Indicator: 

  • We bereiden de totstandkoming  van 5 innovatie-coalities voor

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit