Omschrijving (toelichting)

Indicator:

  • Uitvoeringsagenda incl.acties voor ( toekomstbestendige) clusters

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit