Omschrijving (toelichting)

We voldoen aan de Quotumwet wat betreft invulling van participatiebanen (fte = 25,5 uur/week):

  2021 2022 2023 2024
Norm Quotumwet* (aantal fte) 40,2 43,4 46,7 48,3

* De norm Quotumwet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde quotumpercentage.

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit