Omschrijving (toelichting)

Indicator: 

- Ontzorgingsloket verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Aantal deelnemende vastgoedeigenaren (140 in 2023)

-Aantal verduurzaamde vastgoed objecten (210 in 2023)

 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit