Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2021 2022 2023 2024
Hectares gerealiseerde waterberging (cumulatief) 412 (*) (**) (**) (**)

 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit