Omschrijving (toelichting)

Betreft nieuwe prestatie t.o.v. begroting 2021 a.g.v. vaststelling Kader '21/'22

We zetten VisitBrabant in om het toeristisch-recreatieve aanbod, passend bij het Brabantse profiel, onder de aandacht te brengen bij inwoners en bezoekers. Dit gebeurt via structurele inzet in de vorm van het digitaal platform www.VisitBrabant.com, trade services (persbewerking, touroperators en beurzen) en marketingcommunicatie acties (via social media, nieuwsbrieven en digitale magazines). Voor extra aandacht wordt in 2021 de campagne “Hier moet je zijn in Brabant” voortgezet.

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit