Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2021

2022

2023

2024

Hectares binnen natte natuurparel waarin maatregelen zijn getroffen (cumulatief)

374 (*)

(**)

(**)

(**)

Hectares buiten natte natuurparel waar maatregelen zijn getroffen, inclusief bodemverbeteringsmaatregelen (cumulatief)

2.000

5.000

10.000

(**)

 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit