Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Eind maart is het beleidskader Vrije tijd, Cultuur en Sport ’21–’23 vastgesteld. Gekozen is om hierbij het jaar 2023 nu niet mee te nemen en dit mee te nemen in het nog te ontwikkelen Kader 2030.Toelichting

G

Kwaliteit

Eind maart is het beleidskader Vrije tijd, Cultuur en Sport ’21–’23 vastgesteld. Gekozen is om hierbij het jaar 2023 nu niet mee te nemen en dit mee te nemen in het nog te ontwikkelen Kader 2030.