Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:
• Aantal gestarte aankoopprocedures piekbelasters in 2021: 2 (2022 t/m 2024: 32)
• Aantal transacties die in 2021 via inzet van het Ondersteuningsloket stikstof leiden tot een vergunbare situatie: 10
• Ontwikkeling monitor basisinformatie voortgang BOS gereed in 2021
• Oplevering stikstofanalyses voor de Brabantse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in 2021

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit