Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2021

 

2022

2023

2024

Gerealiseerde ha (cumulatief)

2.000

3.000

4.000

pm

 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit